داروهای غیر مجاز و ممنوع در سفر به کشور امارات (دبی)

رویه ها و مقررات  بازرگانی مسافر

 شماره : ۹۲۳/م ب

تاریخ : ۰۸/۰۸/۱۳۹۰

به : روسای محترم شعب و دفاتر خدمات مسافرت هوایی

موضوع : ممنوعیت حمل داروی غیر مجاز به امارات

احتراما”، پیرو بخشنامه های شماره ۴۹۱/م ب مورخ ۱۸/۰۵/۷۸ ، ۷۰۱/م ب مورخ ۲۸/۰۳/۸۵ و حسب اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می رساند، وزارت بهداشت امارات متحده عربی ورود  داروهای ذیل را به کشور مزبور ممنوع اعلام نموده و مجازات سنگینی برای دارندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان آن در نظر گرفته ، لذا داروهای فوق به فهرست ۳۷۴ گانه داروهای  روانگردان تحت کنترل امارات اضافه می گردد:

۱- ترامادول هیدروکلراید

 Tramadol Hydrochloride

۲-اوربیافن

  Orbifen

۳-تری هگزی فنیدیل

   Trihexyphenidil

۴-کیما درین

Kemadrin

شایان ذکر است:

الف- از حمل هرگونه داروی آرام بخش اعم از آمپول ، شربت ، قرص های اعصاب ، خواب آورو مسکن های کدئینه خودداری گردد.

ب- افرادی که با تشخیص پزشک نیاز به استفاده از داروهای آرام بخش دارند، می بایست قبل از سفر نسخه مربوطه را به زبان عربی ترجمه و پس از تایید وزارت بهداشت ، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت امارات در تهران به همراه داشته باشند.

ج-در چنین شرایطی باید مقدار داروی همراه بیمار با نسخه تایید شده توسط مراجع فوق الاشاره مطابقت داشته باشد.

ه-بیمارستان هلال احمر (ایرانیان) مستقر در دبی با کادر مجرب پزشکان ایرانی امکان تهیه بسیاری از داروهای ایرانی  با  تجویز پزشک فراهم می باشد.

و-لیست داروهای غیر مجاز بر اساس بخشنامه های اعلام شده به پیوست جهت بهره برداری ارسال می گردد.

پیوست بخشنامه  ۴۹۱/م ب مورخ ۱۸/۵/۷۸

لیست داروهای مخدر غیر مجاز در کشورهای حوزه خلیج فارس
 
آمپول :
 
۱٫ مرفین ۱۰ میلیگرمی
۲٫ متادون ۵ میلی گرمی
 
۳٫پنتازوسین ۵۰ میلی گرم
 
۴٫ پتیدین ۵۰ میلی گرم
 
۵٫ پتیدین ۱۰۰میلی گرم
 
۶٫الفنتانیل
 
۷٫فنتامیل
 
۸٫سوفنتاتیل
 
۹٫تالامونال
 
۱۰٫دی هیدروبلزپریدول
 
۱۱٫نالوکسال
 
قرص:
 
۱۲٫متادون ۵ میلی گرم
۱۳٫مرفین ۱۰ میلی گرم
 
۱۴٫اپیوم
 
۱۵٫کدئین فسفات ۳۰ میلی گرم
 
۱۶٫قرص متیل فنیدیت( روانگردان) وارداتی
 
۱۷٫دیفنوکسیلات

 پیوست بخشنامه شماره ۷۰۱/م ب مورخ ۲۸/۰۳/۸۵

متادون باکلوفن(قرص) لورازپام(قرص) مرفین ۱۰ میلیگرمی (آمپول)
فنتانیل بی یریدین(آمپول) مپروبامات(قرص) متادون ۵ میلی گرمی ( آمپول )
مورفین بی یریدین(قرص) متوکاربامول(آمپول) پنتازوسین ۵۰ میلی گرم ( آمپول )
پتیدین کلردیازپوکسید(قرص) متوکاربامول(قرص) پتیدین ۵۰ میلی گرم ( آمپول )
کدئین کلرپرومازین(آمپول) میدارولام(آمپول)  پتیدین ۱۰۰میلی گرم ( آمپول )
دکسترومتورفان کلرپرومازین(قرص) لورتریبتیلین(قرص)         ( الفنتانیل ( آمپول
فنویاربیتال کلیدیئیم سی(قرص) اکزازپام(قرص) سوفنتاتیل ( آمپول )
باربیتالها کلومبیرامین(قرص) پانکوروئیوم(آمپول) تالامونال ( آمپول )
دیفنوکسیلات کلونازپام(قرص) پاروکستین(قرص) دی هیدروبلزپریدول ( آمپول )
امفتامین ها دکسترومتورفان(شربت) پرفنازین(آمپول) نالوکسال ( آمپول )
متیل فنیدیت دکسترومتورفان پی(شربت) پرفنازین(قرص) فئرباربیتال
میروبامات دکسترومتورفان(قرص) فنوباربیتال(شربت) مهربامات
اتیدامات دیازپام(آمپول) فنوباربیتال(قرص) اتینامات
پنتازوسین دیازپام(قرص) فنوباربیتال(آمپول) مپرومات
الپرازولام دیفنوکسیلات(قرص) فنی توئین کمپاند ترامادول هیدروکلراید
کلونازپام دکسپین(کپسول) پریمیدون(قرص) کیمادرین
کلوپازام فلووکسامین(قرص) پروپوفول(آمپول) اوربیافین
دیازپام فلوکستین(قرص) رمبرون(قرص) آرتین تری هگزوفنیدیل
استازولام فلوکستین(کپسول) تیوبنتال(آمپول) کدئین فسفات ۳۰ میلی گرم
فلورازپام فلوفتازین(قرص) تیوبنتال(قرص) اپیوم
لورازپام فلوفتازین(آمپول) تیوریدازین(قرص)  
میدازولام هالوپریدول(قطره) تیوتیکس(کپسول)  
اکزازپام هالوپریدول(قرص) ترامادول(قرص)  
تمازپام هالوپریدول(آمپول) ترامادول(آمپول)  
کلودیارپوکساید هیدروکسی زین(شربت) تری فلویرازین(آمپول)  
استامینوفن کدئینه هیدروکسی زین(آمپول) تری فلویرازین(قرص)  
الپرازولام(قرص) هیدروکسی زین(قرص) تری هگزیفسدیل(قرص)  
امانتادین(کپسول) ایمی پرامین(قرص) تریمیبرامین(قطره)  
امی تریپنیلین(قرص) کتامین(آمپول) تریمیبرامین(قرص)  
اسپرین کدئینه(قرص) لیتیوم کربنات(قرص) والبروات سدیم(قرص)  
آتراکوریم(آمپول) اکسازپام اورازپام  


بر اساس اعلام ستاد مرکزی بنیاد تعاون زندانیان، بدینوسیله هشدارهای لازم در خصوص حمل بار و داروهای  روان گردان  در پروازهای خارجی را به آگاهی می رساند.

مقتضی است جهت پیشگیری از بروز هر گونه مشکل موارد ذیل را به مسافرین عازم مقاصد بین المللی اطلاع رسانی نمائید :

۱ . از به همراه داشتن و حمل هر گونه داروی کدئین دار، آرام بخش، خواب آور و انواع قرص اعصاب بدون نسخه پزشک به مقاصد بین المللی جدا اجتناب نمائید ( تعداد داروها نمیبایست بیش از تعداد مندرج در نسخه پزشک باشد ).

۲٫ قبل از عزیمت به کشورهای خارجی، اطلاعات مربوط به اقلام ممنوع الورود ( اعم از دارویی و غیره ) به کشورهای مزبور را از طریق سفارت کشور مربوطه دریافت و از حمل آن ها اکیدا خودداری فرمایند.

۳٫ مسئولیت حمل و جابجائی بار سایر مسافران را به صورت امانی و بدون اطلاع از محتویات آن به هیچ عنوان نپذیرند.

اطلاعات بالا فقط جهت آگاهی می باشد ، آژانس شمیران پرواز هیچ مسئولیتی دربرابر تغییر مقررات کشورها و یا کم و اضافه شدن داروها به فهرست بالا ندارد.